Omdat bootonderhoud ook vaarplezier kan zijn!

Prijslijst en reglementen

Prijzen seizoen 2019-2020

Prijslijst voor diensten van de jachtwerf vanaf oktober 2019.

Prijzen vermeld in euro's inclusief BTW.

Winterstalling 2019/2020: 45.50 per m2.
Winterstalling te water: 25,00 per strekkende meter.
Overstageld winterstalling na 1 mei 2020per dag: 0,72 per strekkende meter.
Stageld winterstalling voor 1 oktober 2019 per dag: 0,72 per strekkende meter.
Zomerstalling 2020 overdekt: 22,75per m2.
Hellingwerk 2020 incl. schoonspuiten en 14 dagen stalling: 38,00 per strekkende meter.
Hellingwerk minder dan 1 dag: 11,00 per strekkende meter.
Overstageld per dag na 14 dagen: 0,72 per strekkende meter.
Overstageld per maand na 14 dagen: 14,00 per strekkende meter.
Milieuheffing: 15,00 bij hellingen, zomer- en winterstalling.
Opslag/laden/bijvullen accu in wintermaanden: 15,00 per accu.
Verplaatsen boot bij niet op tijd klaar: 10,00 per strekkende meter.
Werkzaamheden: 40,00 per uur excl. BTW.
Las/snij/slijpwerk: 42,50 per uur excl. BTW.

Berekening

Hieronder kunt u de berekening direct maken.

Huishoudelijk reglement

Reglement voor huurders en gebruikers van staanplaatsen in de loods en/of ligplaatsen in het water. De reglementen wijken af van andere jaren. Enkele aanpassingen zijn gedaan met een concept reglement van Delta Lloyd verzekeringen. Dit naar aanleiding van een aantal recentelijke branden en het regelmatig voorkomen van brandgevaarlijke situaties.

De 3 belangrijkste oorzaken van brand:

 1. Aanwezigheid van accu's en het opladen ervan in de loods.
 2. Afval dat niet in de daarvoor bedoelde bakken is ondergebracht.
 3. Ingeschakelde elektriciteit na vertrek.
Openingstijden

Gedurende het gehele jaar, met uitzondering van een vakantieperiode van 1 t/m tot 31 augustus, zijn wij geopend van maandag tot zaterdag van 8:00 tot 18:00. In de periode van 1 oktober tot 15 november en 27 februari tot 5 mei zijn wij tevens geopend op zondag van 9:30 tot 18:00 MET UITZONDERING VAN ZONDAG 13 MAART. Op feestdagen gesloten.

Dit jaar van 1 t/m 31 juli in weekenden gesloten.

Werkzaamheden

Het is vaartuigeigenaren toegestaan zelf onderhoudswerkzaamheden te verrichten aan het eigen schip. Dit uitsluitend na toestemming van de beheerder en volgens de voorschriften in het huishoudelijk reglement. Bij het niet houden aan de voorschriften kan zelf werkzaamheid worden ontzegd.

Het laten verrichten van werkzaamheden door derden is uitsluitend toegestaan na onze toestemming. Er kunnen hiervoor kosten in rekening worden gebracht.

Verkoop

Verkoop van uw vaartuig is vrij. Indien er door ons, op uw verzoek, diensten worden verleend met betrekking tot de verkoop, wordt er 5% provisie in rekening gebracht.

Schuurwerkzaamheden

Schuurwerkzaamheden mogen tot 1 maart zowel waterproof als droog worden verricht. Het gebruik van een deugdelijke stofafzuiging op schurende, verspanende en andere stofmakende machines is verplicht. Evenals het verwijderen van stof na afloop van de werkzaamheden. In de periode van 1 maart tot 1 april mag uitsluitend waterproof worden geschuurd.

In de periode van 1 april tot 1 oktober mag op maandag, dinsdag en zaterdag worden geschuurd. Op woensdag, donderdag en vrijdag heeft schilderen voorrang(schilderdagen).

Slijp/laswerkzaamheden

Slijp- en laswerkzaamheden mogen uitsluitend in overleg worden verricht in de periode van 1 april tot 1 oktober, waarbij omliggende boten dienen te worden beschermd tegen stof, spetters en slijpsel. In de winter mag uitsluitend worden gelast en geslepen door medewerkers van de werf.

Het is niet toegestaan las- en slijpwerkzaamheden buiten de loods te verrichten.

Afronden werkzaamheden

Het vaartuig dient 31 maart gereed te zijn voor tewaterlating. Na deze datum zal verplaatsen, indien dit mogelijk is er vooraf schriftelijk afgesproken, in rekening gebracht. Na 15 april wordt overstageld in rekening gebracht voor uw boot.

Ligplaats na hellingen

Na uithellingen kan 3 dagen gratis van een ligplaats in het water gebruik worden gemaakt, indien deze vrij is.

Masten, accu's en buitenboordmotoren

De berging van masten, accu's en buitenboordmotoren wordt apart in rekening gebracht.

Veiligheid

 • Aan boord hebben van gasfles gedurende de stalling is verboden.
 • Straalkachels, gaskachels en boordverwarming mogen niet worden gebruikt tijdens de stalling.
 • Warmtegenererende lampen mogen niet onbeheerd blijven branden.
 • Buitenboordmotoren en benzinetanks dienen voor de stalling van de boot te worden gehaald en buiten de loods te worden opgeslagen.
 • Uitneembare accu's mogen niet aan boord blijven.
 • Bijladen van een niet uitneembare accu mag alleen na toestemming van beheerder en zolang de eigenaar van de boot aanwezig is.
 • Roken is absoluut niet toegestaan in de loods.
 • Overnachten op boten is niet mogelijk.
 • Stekkers en verlengsnoeren dienen uit de wandcontactdozen gehaald te worden voor vertrek.

Netheid

 • Bij vertrek aan het einde van uw klusdag, na het verrichten van werkzaamheden, dient de ruimte rond en onder uw boot opgeruimd en aangeveegd achter gelaten te worden. Plezierig voor uzelf en andere bezoekers. Bij tewaterlating dient uw gebruikte ruimte opgeruimd en aangezogen achter gelaten te worden. Bij in gebreke blijven zullen opruimkosten in rekening worden gebracht.
 • Verf en verdunningen bij voorkeur niet in de kajuit achterlaten en, indien aangebroken, in afgesloten krat onder de boot bewaren.

Gereedschap

Gebruik van ons gereedschap is niet toegestaan. Eigen gereedschap dient voorzien te zijn van een 3-aderig snoer met randaarde en KEMA-keur.

Ligplaatsen te water

Behalve bovengenoemde regels geldt voor buitenligplaatshouders dat alle spullen aan boord blijven en niet op de wal worden gezet. Uiteinden van lijnen dienen aan boord te blijven. Milieubelastende werkzaamheden en werkzaamheden die geluidsoverlast veroorzaken mogen niet buiten de loods worden verricht.